Đề cương tuyên truyển pháp luật tháng 3/2016 - Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) - Ngày của chia sẻ và yêu thương

[25.03.2016 08:59]
Có thể nói, trong đời sống xã hội, hạnh phúc là đích đến của mỗi người và con người dù ở giai đoạn lịch sử nào cũng luôn đi tìm hạnh phúc, đều ước muốn mình được hạnh phúc, ai ai cũng đều mong muốn cho mình luôn hạnh phúc. Chính vì vậy, mà các quốc gia đang chung tay thực hiện mục tiêu hạnh phúc, nhằm tạo nên sự hài hòa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, để đảm bảo con người có một tương lai bền vững. Việc Liên hợp quốc công nhận "Ngày Quốc tế Hạnh phúc" (ngày 20 tháng 3) chính là bước đi cụ thể để các quốc gia có thể sống thân ái, hòa bình với nhau, tạo dựng một thế giới hạnh phúc.
[Đã đọc: 4175]
Xem tiếp...

Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 2/0216 Giới thiệu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015

[22.02.2016 15:22]
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015 - Luật số 85/2015/QH13.
[Đã đọc: 3576]
Xem tiếp...

Đề cương tuyên truyền Ngày Pháp luật tháng 01/2016 - Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương

[25.01.2016 21:44]
Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 19/6/2015. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
[Đã đọc: 4159]
Xem tiếp...

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016

[17.12.2015 20:38]
Chiều ngày 19/6/2015, với 100% đại biểu có mặt tán thành (433/433 đại biểu Quốc hội có mặt), Quốc hội đã thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) (sửa đổi). Luật gồm 9 chương, 62 điều, quy định về NVQS; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện NVQS. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
[Đã đọc: 4457]
Xem tiếp...

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

[03.11.2015 15:34]
Theo quy định tại Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 9 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
[Đã đọc: 4014]
Xem tiếp...

Đề Cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 9/2015 - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

[28.09.2015 07:57]
Ngày 20/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014). Luật đã được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 16/2014/L-CTN ngày 04/12/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
[Đã đọc: 3401]
Xem tiếp...

Đề Cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 8/2015 - Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

[18.08.2015 08:46]
Đề Cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 8/2015 - Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
[Đã đọc: 3227]
Xem tiếp...

Đề cương tuyên truyền pháp luật tháng 7-2015: Luật Giáo dục nghề nghiệp – Những đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam

[15.07.2015 22:27]
Luật Giáo dục nghề nghiệp – Những đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.
[Đã đọc: 2483]
Xem tiếp...

Đề cương tuyên truyền Ngày pháp luật tháng 6-2015: Những nội dung cơ bản của Luật Căn cước công dân năm 2014

[28.06.2015 21:32]
Luật Căn cước công dân năm 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ tám thông qua ngày 20-11-2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2016.
[Đã đọc: 1327]
Xem tiếp...

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới

[19.06.2015 09:34]
Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.
[Đã đọc: 2126]
Xem tiếp...

hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện "Ngày pháp luật"

[10.06.2015 08:00]
Thực hiện Công văn số 220/STP-PBGDPL ngày 14/4/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong triển khai thực hiện "Ngày pháp luật".
[Đã đọc: 1886]
Xem tiếp...

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT THÁNG 5-2015: Cố gắng giải phóng nhanh để Bác được vào thăm đồng bào miền Nam

[06.05.2015 16:29]
“Cố gắng giải phóng nhanh để Bác được vào thăm đồng bào miền Nam”, đó là niềm mong ước, nỗi khát khao và cũng là điều trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống.
[Đã đọc: 1747]
Xem tiếp...

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT HỘ TỊCH

[20.04.2015 14:11]
Ngày 20/11/2014, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hộ tịch gồm 7 chương và 77 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
[Đã đọc: 1556]
Xem tiếp...

Một số điểm, nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch sẽ c

[30.03.2015 13:55]
Một số điểm, nội dung cơ bản của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch sẽ có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2015.
[Đã đọc: 7001]
Xem tiếp...

Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

[10.03.2015 14:48]
Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/12/2014 của UBND huyện Lộc Ninh về việc tổ chức hưởng ứng cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn huyện;
[Đã đọc: 1456]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3, 4  [sau]


Loading...