Trả lời ý kiến cử tri phản ánh, kiến nghị trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá IX

[03.01.2014 08:56]
Trả lời ý kiến cử tri phản ánh, kiến nghị trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá IX
[Đã đọc: 1093]
Xem tiếp...

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa IX

[03.01.2014 08:54]
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện
[Đã đọc: 951]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2


Loading...