Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh tổ chức mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 (đợt 1) năm 2015

[29.12.2015 15:48]
Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/HU ngày 26/10/2015 của Huyện uỷ Lộc Ninh, nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tư tưởng và chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5 ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
[Đã đọc: 4795]
Xem tiếp...

Thông báo nhập học Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm vừa học, khoá 60 (2015-2016) mở tại huyện Lộc Ninh

[08.12.2015 15:14]
Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-TCT ngày 02/12/2015 của Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Bình Phước về việc mở lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ vừa làm vừa học, niên khoá 2015-2016 mở tại huyện Lộc Ninh;
[Đã đọc: 5228]
Xem tiếp...

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh tổ chức Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khoá II

[29.10.2015 08:44]
Ngày 23/10/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh tổ chức Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị hệ vừa làm vừa học, khóa II năm 2015.
[Đã đọc: 3386]
Xem tiếp...

đ

[13.10.2015 16:38]
đ
[Đã đọc: 2106]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2


Loading...