Thông báo kết luật của Chủ tịch UBND huyện về công tác chuẩn bị cho kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất lâm nghiệp tại tiểu khu 100 – Ban QLRPH Lộc Ninh.

[16.12.2011 15:46]
Ngày 08/12/2011, Ông Trần Văn Thu - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để rà soát và chuẩn bị cho kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp tại tiểu khu 100 – Ban QLRPH Lộc Ninh. Tại cuộc họp sau khi nghe Hạt Kiểm lâm (cơ quan thường trực BCĐ BVR huyện) thông qua báo cáo kế hoạch chuẩn bị cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp tại tiểu khu 100; các ý kiến của các ngành liên quan. Cuối cùng ông Trần Văn Thu – CT UBND đã kết luận chỉ đạo một số nội dung cần thực hiện ngay như sau:
[Đã đọc: 2021]
Xem tiếp...

Sở Nông nghiệp nông thôn Bình Phước tổ chức hội nghị tập huấn QĐ 193/TTg-CP

[29.09.2011 11:09]
Trong 2 ngày: 6 và 07/09/2011, tại Hội trường D- UBND Huyện Lộc Ninh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị tập huấn Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015”.
[Đã đọc: 2114]
Xem tiếp...

Kết quả kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa và hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn huyện Lộc Ninh tháng 7 năm 2011.

[02.08.2011 08:07]
Thực hiện Công văn số 635/SVHTTDL –TTr ngày 28/6/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước V/v tổng hợp, báo cáo số liệu Quyết định phê duyệt Đề án 30, 32 của UBND tỉnh Bình Phước;
[Đã đọc: 2115]
Xem tiếp...

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TIN – SACOMBANK CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC Khai trương hoạt động phòng giao dịch tại huyện Lộc Ninh

[18.07.2011 08:54]
Ngày 11/7/2011 Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín - Sacombank Chi nhánh Bình phước đã tổ chức Lễ cắt băng khánh thành và khai trương hoạt động Phòng giao dịch tại huyện Lộc Ninh. Địa chỉ tại ấp 2A Thị trấn Lộc Ninh – Huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 5756]
Xem tiếp...

Kết luận của đồng chí Trương Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quí I/2011 trên địa bàn huyện.

[13.04.2011 14:16]
Ngày 01/4/2011, UBND huyện đã tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quí I/2011 trên địa bàn huyện. Thành phần dự họp gồm Thường trực HĐND huyện, các PCT UBND huyện cùng các cơ quan, ban ngành của huyện. Nội dung của cuộc họp đã tổ chức đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I/2011 đạt được kết quả như sau:
[Đã đọc: 2241]
Xem tiếp...

Kết luận của đồng chí Trương Văn Phúc, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

[28.02.2011 16:05]
Ngày 18/02/2011 Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm (cơ quan thường trực BCĐ bảo vệ rừng huyện) báo cáo đánh giá tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng năm 2010 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2011, các ý kiến tham luận của địa phương các xã có rừng, các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trương Văn Phúc kết luận và chỉ đạo như sau:
[Đã đọc: 2164]
Xem tiếp...

Chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND huyện về kết quả kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác triển khai phòng, chống cháy rừng mùa khô 2010 – 2011 tại 02 Ban quản lý

[28.02.2011 15:29]
Trong 02 ngày 18 và 19/01/2011, đồng chí Trần Văn Thu – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra thực tế về công tác quản lý bảo vệ rừng và công tác triển khai phòng, chống cháy rừng mùa khô 2010 – 2011 tại 02 Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh, Tà Thiết. Thành phần cùng đi có: Hạt Kiểm lâm Lộc Ninh, 02 Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh, Tà Thiết.
[Đã đọc: 2030]
Xem tiếp...

Báo cáo tiến độ quy hoạch và thực thi xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư

[11.11.2009 09:52]
Sáng ngày 10/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đã chủ trì họp cùng với các Sở, ngành và Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, về việc xem xét báo cáo tiến độ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; thu hút đầu tư; giải ngân vốn xây dựng cơ bản; xây dựng công trình Trạm kiểm soát liên hợp và đường dẫn tại cửa khẩu Hoa Lư.
[Đã đọc: 3010]
Xem tiếp...

Huyện Lộc Ninh họp mặt ngày gia đình Việt Nam và tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu.

[15.07.2009 09:13]
Ngày 26/6/2009 Huyện Lộc Ninh tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam và tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu năm 2009. Về dự có lãnh đạo huyện, trưởng các ban ngành đoàn thể và đai diện 54 gia đình văn hoá tiêu biểu trong toàn huyện.
[Đã đọc: 3120]
Xem tiếp...

Hội nghị tuyên truyền pháp luật về tài nguyên môi trường.

[23.06.2009 14:36]
Trong quá trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiệm vụ quản lý bảo vệ tài nguyên và môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Những năm qua công tác quản lý ở huyện Lộc Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về bảo vệ tài guyên trong các cấp, các ngành được nâng lên, việc khai thác tài nguyên cho phát triển kinh tế xã hội ngày một hiệu quả.
[Đã đọc: 3701]
Xem tiếp...

67 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh

[20.02.2009 17:03]
Đến nay, trong các khu công nghiệp của tỉnh đã có 67 dự án đầu tư, không kể 10 dự án đã bị thu hồi do quá thời hạn triển khai theo quy định. Trong đó có 15 doanh nghiệp trong nước và 52 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký 274 triệu USD và gần 716 tỷ đồng; tổng diện tích thuê đất là 293 ha. Hiện nay đã có 31 doanh nghiệp đi vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu hút trên 5.750 lao động. Trong các khu công nghiệp hiện có 19 doanh nghiệp đang triển khai xây dựng nhà xưởng, 16 doanh nghiệp đang triển khai thủ tục, dự kiến trong năm 2009 này sẽ ây dựng.
[Đã đọc: 2509]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3 ... 9, 10, 11


Loading...