Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lộc Điền, Lộc Tấn

Ngày 07/6/2017, ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Hồng Trà, bà Trần Mỹ Tâm – đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước và các tổ đại biểu HĐND huyện Lộc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Lộc Điền và Lộc Tấn huyện Lộc Ninh trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Bình Phước khóa IX và kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Lộc Ninh khóa X. Xem tiếp...


Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát kết quả thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất cho ĐBDTTS trên địa bàn

[08.06.2017 15:22]
Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện do ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện làm Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện để giám sát kết quả thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lộc Ninh.
[Đã đọc: 85]
Xem tiếp...

Ban Kinh tế - xã hội của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát phòng Y tế đối với thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện

[08.06.2017 15:22]
Ngày 18/5/2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do ông Hà Văn Giảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Y tế để giám sát tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện trong năm 2016.
[Đã đọc: 50]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã Lộc Hiệp

[08.06.2017 14:36]
Sáng ngày 26/5/2017, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh dobàNguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làmTrưởng Đoàn đã có buổi làm việc với HĐND,UBND xã Lộc Hiệp để khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã và giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
[Đã đọc: 51]
Xem tiếp...

Thường trực HĐND huyện khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã Lộc Hòa

[08.06.2017 14:35]
Sáng ngày 01/6/2017, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh dobàNguyễn Thị Ngọc Nhung - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làmTrưởng Đoàn đã có buổi làm việc với HĐND,UBND xã Lộc Hòa để khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND xã và giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017 của UBND xã.
[Đã đọc: 74]
Xem tiếp...

Ban KT-XH của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát UBND xã Lộc An về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa b

[30.05.2017 16:18]
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do ông Hà Văn Giảng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Lộc An để giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên địa bàn xã.
[Đã đọc: 101]
Xem tiếp...

Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát UBND xã Lộc An về tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

[30.05.2017 16:18]
Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2017, tại UBND xã Lộc An, ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với UBND xã Lộc An để giám sát tình hình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác dân tộc trên địa bàn xã.
[Đã đọc: 91]
Xem tiếp...

Ban Dân tộc của HĐND huyện Lộc Ninh giám sát Phòng LĐ-TB&XH về tình hình thực hiện các chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

[30.05.2017 16:17]
Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2017, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện do ông Đinh Văn Hải - Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện - Trưởng Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện để giám sát tình hình thực hiện các chính sách xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
[Đã đọc: 85]
Xem tiếp...

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ ba (giữa năm 2017) của HĐND huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

[18.05.2017 11:34]
Sáng ngày 12/5/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND huyện với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện để thống nhất nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ ba (giữa năm 2017) của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 199]
Xem tiếp...

Ban KT-XH HĐND huyện Lộc Ninh giám sát tại trường THCS thị trấn Lộc Ninh

[06.05.2017 20:24]
Ngày 18/4/2017, đoàn giám sát Ban KT-XH HĐND huyện Lộc Ninh do ông Lê Thanh Bình - Phó Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình hoạt động tại trường THCS thị trấn Lộc Ninh.
[Đã đọc: 134]
Xem tiếp...

Huyện Lộc Ninh tổ chức lớp thứ nhất bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021

[24.03.2017 16:35]
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh, trong thời gian ba ngày (từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2017), huyện Lộc Ninh đã tổ chức thành công Lớp thứ nhất bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 372]
Xem tiếp...

Kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân xã Lộc Thiện khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021

[16.01.2017 14:13]
Ngày 12/01/2017, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Lộc Thiện tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động HĐND năm 2016 và đề ra phương hướng năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
[Đã đọc: 505]
Xem tiếp...

Xã Lộc Điền tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

[16.01.2017 14:12]
Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế – xã hội trong năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác;
[Đã đọc: 459]
Xem tiếp...

Nghị quyết kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021

[12.01.2017 14:01]
Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành 08 Nghị quyết bao gồm những Nghị quyết sau:
[Đã đọc: 481]
Xem tiếp...

Đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại Lộc Thiện

[09.01.2017 13:41]
Ngày 3/1/2017, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri với bà con cử tri xã Lộc Thiện sau kì họp thứ ba Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
[Đã đọc: 449]
Xem tiếp...

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Lộc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

[16.12.2016 21:06]
Sáng ngày 01/12/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Gia Hòa, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đinh Văn Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện.
[Đã đọc: 517]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  [sau]


Loading...