Về việc đăng tải các văn bản liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW

[07.06.2015 15:21]
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, nắm bắt các thông tin liên quan đến việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW; được sự thống nhất của Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03-CT/TW của Huyện ủy Lộc Ninh,
[Đã đọc: 3186]
Xem tiếp...

Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và l

[25.05.2015 15:18]
Thực hiện Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 31/3/2015, sáng ngày 19/5 vừa qua, tại Hội trường tỉnh, Tỉnh ủy Bình Phước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước.
[Đã đọc: 2800]
Xem tiếp...

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn chỉ đạo về việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

[20.03.2015 09:53]
Thực hiện Công văn số 2514-CV/TU ngày 04/02/2015 của Tỉnh ủy Bình Phước, ngày 02/3/2015 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh Diệp Hoàng Vũ đã ban hành Công văn số 393-CV/HU đến các cấp ủy cơ sở đảng về việc “Xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
[Đã đọc: 2002]
Xem tiếp...

Huyện ủy Lộc Ninh ban hành Công văn chỉ đạo về “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

[20.03.2015 09:53]
Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/BTGTU ngày 11/02/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước, ngày 02/3/2015 vừa qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Ninh Diệp Hoàng Vũ đã ký ban hành Công văn số 394-CV/HU đến các cấp ủy cơ sở đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện về việc “Tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
[Đã đọc: 1406]
Xem tiếp...

Câu chuyện Về tấm gương gương mẫu tôn trọng luật lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

[19.05.2014 08:01]
Câu chuyện Về tấm gương gương mẫu tôn trọng luật lệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trích trong bài viết của Luật gia Khương Kim Tuấn, đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
[Đã đọc: 25618]
Xem tiếp...

Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

[15.04.2014 17:07]
Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU, ngày 31/3/2014 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước về việc sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014;
[Đã đọc: 5499]
Xem tiếp...

Huyện uỷ Lộc Ninh: tổ chứchội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

[24.03.2014 15:29]
Thực hiện Kế hoạch số 155 –KH/TU ngày 18/2/2014 của Tỉnh uỷ Bình Phước và Công văn số 314- CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị .
[Đã đọc: 1620]
Xem tiếp...

Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” huyện Lộc Ninh

[26.02.2014 09:02]
Ngày 15/01/2014, Huyện uỷ Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 70-KH/HU về Học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Sau đây là nội dung của Kế hoạch.
[Đã đọc: 47683]
Xem tiếp...

Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

[26.02.2014 08:51]
Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTW, ngày 05/12/2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân; đồng thời nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,
[Đã đọc: 6961]
Xem tiếp...

Hội Liện hiệp phụ nữ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 01 năm nhìn lại kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

[17.12.2013 16:47]
Hội LHPN huyện Lộc Ninh hiện có 16 cơ sở Hội xã, thị trấn và 02 đơn vị Hội trực thuộc; 139 chi hội, 492 tổ phụ nữ. Tổng số hội viên toàn huyện là 16.186 chị (trong đó có 4.554 chị hội viên là công nhân viên chức lao động, công nhân cao su; 190 hội viên nữ kháng chiến; 11.442 hội viên phụ nữ nông thôn). Năm 2013, BCH Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh quán triệt học tập sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ, nội dung cuộc vận động, được cụ thể hoá bằng những chương trình hoạt động của Hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng cơ sở Hội.
[Đã đọc: 2066]
Xem tiếp...

Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013.

[14.11.2013 14:30]
.
[Đã đọc: 1917]
Xem tiếp...

GIỚI THIỆU Một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

[21.10.2013 10:29]
.
[Đã đọc: 3149]
Xem tiếp...

Trường Tiểu học Lộc An học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc làm thiết thực, ý nghĩa

[21.08.2013 15:39]
Trường Tiểu học Lộc An nằm trên địa bàn xã Lộc An - một xã vùng sâu, vùng xa, lại là xã biên giới của huyện Lộc Ninh, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Dân số toàn xã có hơn 1.500 hộ với hơn 6.700 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 570 hộ với hơn 2.800 khẩu, chiếm hơn 42% dân số toàn xã. Xã có 09 ấp, trong đó bảy ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số với tám dân tộc anh em sinh sống gồm: Kinh, Stiêng, Tày, Nùng, Thái, Mường, Hoa, Kh’mer, đời sống của nhân dân chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi.
[Đã đọc: 2607]
Xem tiếp...

Kế Hoạch triển khai học tập tấm gương Bác Hồ 2013.

[12.06.2013 15:23]

[Đã đọc: 1463]
Xem tiếp...

Huyện Lộc Ninh cùng với cả tỉnh dự Hội nghị truyền hình trực tiếp chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương...."

[09.05.2013 15:35]
Sáng ngày 28/3/2013 vừa qua, tại Nhà văn hóa huyện Lộc Ninh, gần 500 đại biểu là cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy các khóa, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Bí thư chi bộ, Ban điều hành các khu dân cư, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện đã tham dự Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.
[Đã đọc: 1520]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3  [sau]


Loading...