Huyện Lộc Ninh triển khai Kế hoạchTổ chức cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020

[04.04.2013 10:15]
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1879/ QĐ-BVHTTDL ngày 23/5/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012-2020 và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 07/6/2012 của Tỉnh ủy về phát triển văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/3/2013 của UBND tỉnh Bình Phước, ngày 22/3/2013 vừa qua, trên cơ sở tham mưu của phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến năm 2020.
[Đã đọc: 3781]
Xem tiếp...

Kế hoạch, Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

[01.04.2013 15:55]
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các xã, thị trấn và các tầng lớp nhân dân nhận thức, nắm rõ và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.
[Đã đọc: 2229]
Xem tiếp...

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Ninh với 6 năm, một chặng đường thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

[20.03.2013 15:57]
Với sự đoàn kết nhất trí cao, sự năng động, sáng tạo của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Ninh, cùng với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động từ Đại hội lần thứ IX và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 07/11/2006 và Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị đã được các cấp Hội tiếp tục triển khai sâu rộng, cụ thể và đã gặt hái được những kết quả đáng khích lệ.
[Đã đọc: 2479]
Xem tiếp...

Bộ phận giúp việc Chỉ thị số 03/CT-TW huyện Lộc Ninh họp, triển khai nhiệm vụ

[10.05.2012 08:19]
Thực hiện Quyết định số 191/QĐ-HU ngày 11/11/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh về việc thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sáng ngày 02/3/2011, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Bộ phận giúp việc đã tiến hành họp, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch công tác năm 2012, thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng thành viên
[Đã đọc: 4206]
Xem tiếp...

UBND huyện tổ chức họp Bộ phận giúp việc cho Ban thường vụ Huyện uỷ thực hiện chỉ thị 03-CT/TW.

[25.04.2012 17:10]
Ngày 16/4/2012, tại phòng họp A-UBND huyện, bà Trần Thị Bích Lệ - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì họp các thành viên Bộ phận giúp việc cho BTV Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thuộc khối cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang và đảng bộ, chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy.
[Đã đọc: 2078]
Xem tiếp...

Chuyển đến trang [trước]  1, 2, 3


Loading...