Kế hoạch về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Xem hình
Ngày 18/04/2013 Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-BCDXDNTM về điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí

          Sau đây là Kế hoạch số 83/KH-BCĐXHNTM của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước.

         Tải file tại đây.


Ngọc Mạnh (Theo Văn phòng HDND-UBND huyện)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...