Kế hoạch về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 huyện Lộc Ninh

Ngày 08/5/2013 Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-BCDXDNTM về điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

       Kế hoạch số 10/KH-BCĐXHNTM ngày 08/5/2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Ninh đã điều chỉnh tiến độ thực hiện các tiêu chí thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCDXDNTM ngày 25/10/2011 của BCĐ XDNTM huyện Lộc Ninh.
      
          Tải file tại đây.
        


Ngọc Mạnh (Theo Văn phòng HDND-UBND huyện)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...