Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

Thực hiện công văn số 01/TT-HĐND ngày 10/01/2014 của Thường trực HĐND huyện khóa IX về việc xem xét trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND.

Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của UBND huyện và các ngành liên quan. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, UBND huyện trả lời như sau
 
Tải văn bản tại đây.

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...