Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Căn cứ báo cáo số 104/BC-MT ngày 31/12/2013 của Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Lộc Ninh về tổng hợp ý kiến cử tri tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 8.

Qua đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của UBND huyện liên quan đến các cơ quan, đơn vị. Nay UBND huyện tổng hợp nội dung trả lời theo quy định, cụ thể như sau:

Tải văn bản tại đây.


Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...