Trả lời ý kiến cử tri sau đợt tiếp xúc với đại biểu Quốc hội

Căn cứ Báo cáo số 20/BC-MT ngày 28/4/2014 của Ban thường trực Ủy ban MTTQVN huyện về việc tổng hợp ý kiến của cử tri tiếp xúc với đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Phước trước kỳ họp thứ 7.

Theo đó có một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời của UBND huyện và các ngành liên quan. Qua xem xét, kiểm tra, giải quyết, UBND huyện tổng hợp nội dung trả lời như sau:

Tải văn bản tại đây.


Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...