Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Nhấn vào đây để tải tài liệu

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...