Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11

Trả lời ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 11

tải tài liệu tại đây

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...