Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh tổ chức mở lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 (đợt 1) năm 2015

Xem hình
Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/HU ngày 26/10/2015 của Huyện uỷ Lộc Ninh, nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về tư tưởng và chính trị cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5 ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sáng ngày 28/12/2015, tại hội trường Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Ninh đã khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 (đợt 1) năm 2015. Đến dự lễ khai giảng lớp học có bà Trần Thị Bích Lệ - TVHU - Phó chủ tịch UBND huyện, ông Phạm Văn Quyết - HUV - Giám đốc TT BDCT huyện cùng toàn thể các học viên.


 Tham gia lớp học gồm có 162 học viên. Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5 (đợt 1) năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2015 đến ngày 31/12/2015. Trong thời gian này, các học viên sẽ được nghe giảng viên trình bày sáu chuyên đề gồm: Đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đảng bộ huyện Lộc Ninh với công tác tư tưởng, lý luận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay; Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh; nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

Các chuyên đề sẽ cập nhật kiến thức cho học viên về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Để thực hiện mục tiêu đó cần phải đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong quá trình đó, chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam dẫn đường cho công cuộc đổi mới của đất nước nói chung và huyện Lộc Ninh nói riêng.

 Qua lớp học, với các kiến thức đã được học, được nghe, các học viên có thể vận dụng được vào tình hình tại địa phương mình, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra, góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.Thành Trung (Theo Trung tâm BDCT huyện)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...