Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lộc Ninh tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng LLCT cho đảng viên mới khóa I năm 2016

Xem hình
Sáng ngày 22/03/2016, tại hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Lộc Ninh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TT BDCT) huyện Lộc Ninh đã tổ chức Lễ Bế giảng và trao giấy chứng nhận cho các học viên Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2016 từ ngày 02/03/2016 đến ngày 11/03/2016.

Lớp học gồm có 79 đồng chí là đảng viên dự bị thuộc các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Lộc Ninh và Đảng bộ Cty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Đến dự Lễ bế giảng lớp học có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Nhung – TVHU – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Phạm Văn Quyết – HUV – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng toàn thể các đồng chí học viên.

  Qua lớp học, các học viên đã được học tập và nghiên cứu 09 chuyên đề theo Hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 08/09/2011 của Ban tuyên giáo Trung ương, gồm có: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; chủ nghĩa xã hội và phương pháp đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đồng thời, để củng cố kiến thức đã học và hiểu thêm về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, sự hy sinh của các thế hệ đi trước, các học viên đã được TT BDCT tổ chức chuyến đi tham quan, báo cáo bổ sung tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Cuối khóa học, TT BDCT đã tổ chức cho học viên làm bài thu hoạch; kết quả có 72/79 học viên đạt yêu cầu và đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới, trong đó có 50% học viên đạt loại khá giỏi.

Qua thời gian học tập, nghiên cứu, các học viên mới chỉ được tiếp cận kiến thức lý thuyết, đây là tiền đề cho các học viên áp dụng vào thực tiễn, tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam./.


Thành Trung (Theo Trung tâm BDCT huyện)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...