Huyện Lộc Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đối tượng 5 - đợt 3/2016

Xem hình
Ngày 26/4/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho đối tượng 5 - đợt 3/2016 cho 97 học viên là đảng viên trong các chi đảng bộ khối cơ quan của huyện Lộc Ninh.

           Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức diễn ra trong 04 ngày từ ngày 26 đến ngày 29/4/2016. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được các báo cáo viên của huyện truyền đạt 06 chuyên đề chính, gồm: Đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Đảng bộ huyện Lộc Ninh với công tác tư tưởng, lý luận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay; Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay và một số nội dung quan trọng khác.

            Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5 trên địa bàn huyện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.            Văn Hùng (Theo Đài TT-TH huyện Lộc Ninh)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...