Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh Bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị đối tượng phát triển Đảng đợt III năm 2016

Xem hình
Ngày 28/10/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị đối tượng phát triển Đảng đợt III năm 2016 cho 130 quần chúng ưu tú của các cơ sở Đảng trong toàn huyện.

Qua 06 ngày học tập các học viên được các báo cáo viên của huyện Lộc Ninh truyền đạt một số kiến thức liên quan đến các nội dung như: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; lịch sử Đảng bộ địa phương; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên được nâng cao trình độ lý luận chính trị, chủ trương đường lối của Đảng; vững vàng hơn trong nhận thức, từ đó phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có định hướng phấn đấu để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học 119 học viên đã được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng chính trị đối tượng phát triển Đảng trong đợt này./.


 
Đức Chuẩn - (Đài TT-TH)

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...