Hội nghị học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Xem hình
Sáng ngày 27/2/2017, cùng với các địa phương trong tỉnh, Huyện uỷ Lộc Ninh tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn huyện. Hội nghị do Tỉnh uỷ Bình Phước tổ chức trực tuyến.

               Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh & Các lãnh tụ của Đảng thuộc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các nội dung cơ bản, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và truyền đạt nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, nhấn mạnh đến ý nghĩa, những điểm mới của Chỉ thị số 05-CT/TW; phân tích những nội dung chính trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó làm nổi bật một nhân cách lớn, tư tưởng lớn, một tấm gương của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong huyện nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo dức, phong cách của Người thât sự trở thành nền tảng vững chắc của đời sống xã hội.

Cũng tại Hội Nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Lợi đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho 05 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015./.V.Hùng - Đ.Chuẩn - Đài T

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...