Lộc Ninh 134 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phát triển Đảng

Ngày 17/3/2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng phát triển Đảng khóa I/2017.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng phát triển Đảng khóa I/2017 diễn ra trong 17 ngày, từ ngày 23/2 đến 17/3/2017. Tham gia lớp bồi dưỡng có 134 học viên là quần chúng ưu tú đến từ các cơ sở Đảng trong toàn huyện; tại lớp bồi dưỡng các học viên được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; nghiên cứu lịch sử Đảng bộ huyện Lộc Ninh.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, đã có 134/134 học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch cuối khóa. Kết quả có 01 học viên đạt loại giỏi, 27 học viên đạt loại khá và 106 học viên đạt loại trung bình.Tại Lễ bế mạc, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lộc Ninh đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng phát triển đảng khóa I/2017  cho 134 học viên./.Văn Hùng - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...