Các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của đơn vị giai đoạn 2015 - 2017

Xem hình
Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 05 năm 2017, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn của đơn vị giai đoạn 2015 - 2017.

Trong giai đoạn 2015 – 2017, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã nghiêm túc quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện công tác giáo dục, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn. Các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm và quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy. Thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị và các chuyên đề về chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn về mọi mặt cho các đối tượng theo đúng quy định, sát với tình hình thực tế. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài công tác bảo đảm an toàn về con người, phương tiện, vũ khí trang thiết bị, các đơn vị luôn chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Kết quả giáo dục chính trị hằng năm 100% bài kiểm tra đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Trong thời gian tới, Các đồn Biên phòng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nhất là về công tác giáo dục, quản lý kỷ luật đảm bảo an toàn; đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng; nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội, bảo đảm tốt đời sống, chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội; tổ chức tốt các phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của địa phương, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng; duy trì chế độ tổng kết, rút kinh nghiệm, thường xuyên báo cáo tình hình về chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy BĐBP tỉnh Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghịThế Cường - BĐBP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...