Khối thi đua số IV – UBND huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ươc thi đua năm 2017.

Xem hình
Chiều ngày 04/5/2017, Khối thi đua số IV – UBND huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ươc thi đua năm 2017.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hải Sơn – PCT Hội đông thi đua khen thưởng huyện, có ông Võ Tri Ân – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện – Khối trưởng khối thi đua năm 2016 và có đại diện lãnh đạo thành viên khối gồm các đơn vị  Công an huyện, Ban CHQS huyện, Thanh tra, Phòng Nội vụ và Phòng Tư pháp.

Tại hội nghị Đại diện Khối trưởng Khối thi đua ông Võ Tri Ân – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2016 và phương hướng năm 2017, trong đó đánh giá chung:Trongnăm 2016, các đơn vị thuộc khối thi đua số IV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; hầu hết cán bộ, công chức, chiến sỹ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tuân thủ nội quy, quy chế đơn vị, cơ quan, thực hiện tốt các hoạt động xã hội; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, chính trị xây dựng cơ quan, đơn vị luôn được quan tâm chú trọng; công tác khen thưởng đạt chất lượng tốt, đảm bảo đúng quy trình thủ tục, thành tích, đối tượng; Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác động tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Khối; đã đạt được nhiều thành tích thiết thực do có sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị của Khối cũng như của toàn thể cán bộ, công chức và chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần thắng lợi vào sự nghiệp phát triển KT-XH của huyện nhà.

            Hội nghị cũng đã tiến hành thông qua Quy chế hoạt động và thang điểm thi đua năm 2017. Hội nghị đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ khối trưởng từ cơ quan Văn phòng HĐND-UBND cho đơn vị Thanh tra huyện và tiến hành bầu khối phó năm 2017 là đơn vị Công an huyện.

            

           Tại hội nghị đã tiến hành trao khen thưởng cho những đơn vị có thành tích  suất sắc năm 2016 gồm: Đơn vị Phòng Nội vụ được UBND tỉnh tặng cờ thi đua suất sắc; đơn vị Văn phòng HĐND-UBND huyện được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; đơn vị Ban CHQS huyện được UBND tỉnh công nhận xếp hạng ba khối thi đua và 02 đơn vị Thanh tra huyện, Công an huyện được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

       
Tr.Lượng - VP

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...