Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Lộc Ninh tổ chức đánh giá tình hình hoạt động 04 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 09/5/2017, Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách – Xã hội tổ chức đánh giá tình hình hoạt động 04 tháng đầu năm 2017.

Trong 04 tháng đầu năm 2017, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Lộc Ninh đạt 262 tỷ 605 triệu đồng; doanh số cho vay 04 tháng đầu năm đạt trên 37 tỷ đồng, thuộc các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm, cho vay học sinh - sinh viên, vay vốn sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nâng tổng dư nợ thuộc các chương trình lên trên 262 tỷ 546 triệu đồng; doanh số thu nợ 04 tháng đầu năm đạt trên 26 tỷ đồng; tổng dư nợ quá  hạn và nợ khoanh tính đến ngày 30/4/2017 là 751 triệu đồng, chiếm 0,28% tổng dư nợ của huyện.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo của năm 2017: Tích cực huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên để tạo lập nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tập trung thu hồi nợ quá hạn; phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn quản lý tốt các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn huyện Lộc Ninh ./.Văn Hùng - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...