Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa III

Ngày 18/5/2017, Huyện ủy Lộc Ninh tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị hệ vừa làm, vừa học khóa III năm 2017 cho 87 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa III tại huyện Lộc Ninh diễn ra trong thời gian 03 tháng (từ 18/5 đến 18/8/2017). Tham gia lớp học, các học viên được các báo cáo viên của huyện Lộc Ninh truyền đạt các nội dung cơ bản như: triết học Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; kinh tế chính trị học; chủ nghĩa xã hội khoa học và môn lịch sử Đảng Công sản Việt Nam. Sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ được tham gia học tập, nghiên cứu thực tế cuối khóa và thi tốt nghiệp.

Lớp sơ cấp lý luận chính trị nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong huyện Lộc Ninh nâng cao lý luận chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời là điều kiện để các cán bộ trong diện quy hoạch tiếp tục tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị trong thời gian tới./.Văn Hùng - Đài TT-TH

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...