Huyện Lộc Ninh được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở m

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm, ngày 15/5/2017 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1125/QĐ-UBND công nhận lại huyện Lộc Ninh duy trì đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, thời điểm tháng 12 năm 2016.

Tại Điều 2 Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục huyện Lộc Ninh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa mù chữ, phổ cập giáo dục trong những năm tiếp theo để đảm bảo giữ vững tiêu chuẩn đã được công nhận.

Trước đó, thực hiện kế hoạch chống mù chữ - phổ cập giáo dục của Ban Chỉ đạo chống mù chữ - phổ cập giáo dục tỉnh giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bình Phước đã thành lập Đoàn kiểm tra công nhận huyện Lộc Ninh duy trì đạt chuẩn quốc gia  xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Cũng tại Quyết định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục huyện Lộc Ninh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong những năm tiếp theo để đảm bảo giữ vững tiêu chuẩn đã được công nhận./.Họa My - VP. HĐND-UBND

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...