Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Chỉ thị về việc Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng;

Để Kỳ thi năm này được thực hiện an toàn, nghiêm túc, bảo mật, công bằng và đúng pháp luật, thừa ủy quyền của Chủ tịch, ngày 17/4/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Tiến Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Theo tinh thần Chỉ thị, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại người học ở các cơ sở giáo dục; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ, sổ sách và điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh; trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi; chủ trì, phối hợp với trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi;chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các sở, ngành có liên quan bảo đảm điều kiện phục vụ cho Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc và bảo mật; trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ cho các đơn vị đăng ký dự thi và những người tham gia tổ chức Kỳ thi để đảm bảo Kỳ thi diễn ra theo đúng Quy chế thi; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở các địa điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại; thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tổ chức Kỳ thi và tổng hợp ý kiến của các cấp, các ngành và giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo xin ý kiến quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức xét duyệt, công nhận tốt nghiệp và cấp phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

Chỉ thị cũng giao Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Bình Phước, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước, Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị được phân công phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho Kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi; bảo đảm an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn tại các địa điểm tổ chức thi trong các ngày thi; đảm bảo nguồn điện lưới quốc gia phục vụ thường xuyên, liên tục; có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi những thông tin về các Kỳ thi cho nhân dân và thí sinh, những người tham gia tổ chức Kỳ thi biết, tự giác chấp hành theo đúng quy định;giúp đỡ thí sinh và gia đình thí sinh về nơi ăn chốn ở, đi lại, nhất là ở những điểm thi có đông thí sinh dự thi; yêu cầu chữa trị chăm sóc y tế; chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị chăm sóc y tế; có phương án hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đề phòng ngăn ngừa các loại dịch bệnh; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các địa điểm tổ chức thi; tham mưu các giải pháp bình ổn giá; tham mưu cấp kinh phí đầy đủ và kịp thời phục vụ tốt Kỳ thi theo quy định; thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi và công tác tuyển sinh; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

Chỉ thị cũng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nhà nghỉ, khách sạn hỗ trợ đội ngũ cán bộ coi thi và thí sinh dự thi; tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm ở những nhà nghỉ, khách sạn, ở nơi khác và nơi cán bộ coi thi, thí sinh dự thi có thể ăn uống; kiểm tra và chỉ đạo một số trường học lân cận điểm thi tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh được nghỉ trưa tại trường, đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt Kỳ thi.

Theo Kế hoạch, Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong thời gian ba ngày, từ ngày 22/6 đến ngày 24/6/2017. Cụ thể: buổi sáng ngày 22/6, các thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán; buổi sáng ngày 23/6, các thí sinh sẽ làm Bài thi các môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), buổi chiều thi môn Ngoại ngữ; buổi sáng ngày 24/6, các thí sinh sẽ làm Bài thi các môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân)./.Họa My - VP. HĐND-UBND

Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file


Những bản tin khác:Lên đầu trang

Loading...